من دکتر حسام جهاندیده دوره پزشکی عمومی خود را در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سپری نموده ام. پس از فارغ التحصیلی از دوره تخصص گوش و حلق و بینی در فاصله سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۰ از دانشگاه علوم پزشکی تهران (ایران) ؛دوره فلوشیپ فوق تخصصی راینولوژی (جراحی بینی و سینوس) را در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذرانده ام و در حال حاضر به عنوان دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به طور اختصاصی روی جراحی پلاستیک بینی (رینوپلاستی) و جراحی آندوسکوپیک سینوس متمرکز هستم.