شخصیت شناسی از روی بینی

طبیعتا همانطور که از عنوان این صفحه برمی آید، این مطلب بیشتر جنبه سرگرمی دارد.

فرونولوژی (pheronology) شاخه ای از شبه علم است که ادعا می‌کند شخصیت و خلق و خو و استعداد آدم ها از روی سر و شکل ظاهری آنها قابل قضاوت است. یکی از کتاب های مرتبط با این تفکر طنزگونه، کتاب «راهنمای عملی تشخیص شخصیت ووت» است که توسط آقای لوویس آلن ووت در سال ۱۹۰۲ نوشته شده است. نویسنده مدعی است این کتاب را با بررسی ۵۰۰۰ نفر نوشته و فرضیه خود را در بیش از یک ملیون نفر آزموده است! برای نمونه به یک تصویر درباره شخصیت شناسی بینی توجه کنید:

اگر وقت و حوصله اضافی دارید و فکر میکنید ممکن است از ورق زدن چنین کتابی لذت ببرید، لینک کامل کتاب از طریق آدرس ذیل قابل دسترسی است:

https://publicdomainreview.org/collection/vaught-s-practical-character-reader-1902